ASUS ROG G501VW - Използване на жестове за сензорния панел

background image

Използване на жестове за сензорния панел

Плъзгане от ляв ръб

Плъзгане от десен ръб

Плъзнете от левия ръб на

екрана, за да заредите Task view

(Изглед на задача).

Плъзнете от десния ръб на

екрана, за да заредите Action

Center (Работен център).

background image

30

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Натискане/Двойно натискане

Докоснете и задръжте

Натиснете приложение, за

да го изберете.

Натиснете два пъти върху

приложение, за да го

заредите.

Натиснете и задръжте, за да

отворите менюто, показвано с

десния бутон.

Увеличаване

Намаляване

Раздалечете два пръста върху

сензорния панел.

Съберете два пръста върху

сензорния панел.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

31

Плъзгане на пръст

Плъзгане

Плъзнете пръста си, за да

превъртате нагоре или надолу.

Плъзнете пръста си за разпъване

на екрана наляво или надясно.

Плъзнете, за да създадете

прозорец за избор около

множество елементи.

Плъзнете и пуснете

елемент, за да го

преместите на ново

място.

background image

32

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Движение на курсора

Можете да натиснете или щракнете на произволно място върху

тъчпада, за да активирате курсора. После плъзнете пръста си върху

тъчпада, за да преместите курсора на екрана.

Хоризонтално плъзгане

Вертикално плъзгане

Диагонално плъзгане