ASUS ROG G501VW - ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЗБОР НА КОДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ (WLAN УСТРОЙСТВА)

background image

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕНОСИМО

УСТРОЙСТВО

Предупреждение относно радиационно облъчване:

Това устройство отговаря на държавните изисквания за излагане на

радиовълни.

Устройството е проектирано и произведено да не превишава

ограниченията за експозиция на емисия на радиочестотна (РЧ)

енергия, установени от Федералната комисия по комуникации (ФКК)

на правителството на САЩ.

Стандартът за експозиция на безжични устройства използва

единица за измерване, наречена "специфична степен на поглъщане"

или SAR. Допустимата граница на SAR, определена от ФКК е 1,6 W/kg.

*SAR тестове се провеждат като се използват стандартни положения

на работа, одобрени от ФКК и устройството излъчва сигнал на най-

високата си сертифицирана мощност за всички тестови честоти.

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЗБОР

НА КОДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ (WLAN

УСТРОЙСТВА)

ЗАБЕЛЕЖКА: Избор на код на страната е за модели, които не

са предназначени за САЩ. Този избор не е наличен за модели,

предназначени за САЩ. Съобразно разпоредбите на ФКК всички WiFi

продукти, продавани в САЩ, трябва да могат да работят единствено с

американски канали.

background image

90

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Декларация за съответствие Директива

1999/5/EC за радио и телекомуникационно

терминално оборудване

Следните точки са изпълнени и се смятат за уместни и достатъчни съобразно