ASUS ROG G501VW - CE маркировка

background image

CE маркировка

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Версията на устройството отговаря на изискванията на директива 2004/108/EC

“Електромагнитна съвместимост” и на директива 2006/95/EC “Директива за ниско
напрежение”, издадени от Комисията на Европейската общност.

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Това е продукт от клас Б; в домашна среда този продукт може да причини

радиосмущения, което може да наложи предприемането на съответни мерки
от потребителя.
Най-високата CE SAR стойност за това устройство е 0,436 W/kg.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

91

Информация за излагане на радиовълни