ASUS ROG G501VW - Изглед отгоре

background image

Изглед отгоре

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата може да се различава за

различните региони или държави. Изгледът „Ноутбук” също може да

се различава в зависимост от модела на Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

15

Array микрофони

Функции на array микрофоните за отмяна на акустиката,

подтискане на шума и оптимална насоченост на звука за по-

добро разпознаване на глас и по-добър запис на звук.

Камера

Вградената камера дава възможност за правене на снимки или

запис на видеоклипове с помощта на Вашия Notebook PC.

Индикатор на камерата

Индикаторът на камерата показва кога вградената камера

работи.

Панел с дисплей

Дисплеят има превъзходни функции за гледане на снимки,

видео и други мултимедийни файлове на Вашия Notebook PC.

Сензорен панел (само за определени модели)

Този HD дисплей има сензорен панел, който предлага

превъзходни функции за гледане на снимки, видео и други

мултимедийни файлове на Вашия Notebook PC. Той също така

Ви дава възможност да управлявате Notebook PC с помощта

на жестове.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел

Използване на жестове за сензорния панел в това

ръководство.

Клавиатура

Клавиатура предлага QWERTY клавиши в пълен размер

с удобно потъване при писане. Тя Ви дава възможност и

да използвате функционални клавиши за бърз достъп до

Windows® и управление на други мултимедийни функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на клавиатурата зависи от модела и

територията

background image

16

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Тъчпад

Тъчпадът позволява използването на множество жестове за

управление на екрана, което осигурява интуитивно усещане

на потребителя. Той също така симулира функциите на

обикновената мишка.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел

Използване на тъчпада в това ръководство.

Бутон на захранването

Натиснете бутона за включване и изключване, за да включите

или изключите Notebook PC. Можете също така да използвате

бутона за включване и изключване, за да поставите Вашия

Notebook PC в спящ режим или в режим хибернация, или да

го събудите от спящ режим или режим хибернация.

Ако Notebook PC спре да отговаря, натиснете и задръжте

бутона за включване и изключване за най-малко четири (4)

секунди докато Notebook PC се изключи.

Цифрова клавиатура

Цифровата клавиатура превключва следните две функции:

въвеждане на цифри и клавиши със стрелки.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел Цифрова
клавиатура

в това ръководство.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

17