ASUS ROG G501VW - Изглед отпред

background image

Изглед отпред

ндикатори на състоянието

Индикаторите на статуса спомагат за идентифициране на

текущия статус на хардуера на Вашия Notebook PC.

Индикатор за захранването

Индикаторът на захранването светва, когато

Notebook PC е ВКЛЮЧЕН и мига бавно, когато

Notebook PC е в спящ режим.

Двуцветен индикатор за зареждане на

батерията

Двуцветният индикатор показва състоянието на

зареждане на батерията. Направете справка със

следната таблица за подробности:

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

23

Цвят

Статус

Непрекъснато

зелено

Notebook PC е включен в

захранване, батерията се

зарежда и зарядът й е между

95% и 100%.

Непркъснато

оранжево

Notebook PC е включен в

захранване, батерията се

зарежда и зарядът й е по-

малко от 95%.

ИЗКЛ

Notebook PC работи в

батериен режим, а нивото

на батерията е между 10% и

100%.

Индикатор за работата на устройствата

ози индикатор светва, когато Notebook PC

получава достъп до вътрешните устройствата за

съхранение.

background image

24

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

25