ASUS ROG G501VW - KORIŠTENJE PRIJENOSNOG UREĐAJA 

background image

KORIŠTENJE PRIJENOSNOG UREĐAJA

Izjava o izloženosti zračenju:

Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima.

Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden tako da ne prekoračuje granice

izloženosti utjecaju radio frekvencijske (RF) energije, koje je postavila

Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard izloženosti za bežični uređaj koristi jedinicu za mjerenje,

poznatu pod nazivom Specific Absorption Rate (Specifična stopa

apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR prema FCC iznosi 1,6 W/

kg. *Ispitivanja za SAR su provedena u standardnim radnim položajima

koji su usvojeni u FCC uz uređaj koji emitira na najvećoj razini potvrđene

snage u svim testiranim frekvencijskim opsezima.