ASUS ROG G501VW - Podaci o RF izloženosti (SAR) – CE

background image

Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE

Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/5/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti

opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.

Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke

su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i

detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne

uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je “Specific Absorption Rate” (Specifična

stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama

tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od
neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice

ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 50566 te EN 62209-2. SAR se mjeri

kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok izvršava prijenos na najvišim

certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasima mobilnog uređaja.

background image

92

E-priručnik za prijenosno računalo

Ograničenje frekvencijskog raspona u

Francuskoj

Neka područja Francuske imaju ograničen frekvencijski pojas. Ograničenja

maksimalne snage u zatvorenim prostorima su sljedeća:

10 mW za cijeli 2,4 GHz pojas (2400 MHz–2483.5 MHz)

100 mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz

NAPOMENA: Kanali od 10 do 13 rade u rasponu od 2446.6 MHz do 2483.5

MHz.

Postoji nekoliko mogućnosti korištenja na otvorenom: Za korištenje na privatnom

posjedu ili privatnom posjedu javnih osoba potrebno je dobiti odobrenje

Ministarstva obrane, uz maksimalno dopuštenu snagu od 100mW u rasponu

frekvencija od 2446.5 do 2483.5 MHz. Zabranjeno je korištenje na javnim

površinama.

U dolje navedenim departmanima, za cijeli 2.4 GHz pojas:

Maksimalno dopuštena snaga u zatvorenim prostorima iznosi 100 mW.

Maksimalno dopuštena snaga na otvorenom iznosi 10 mW.