ASUS ROG G501VW - Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

background image

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene

kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm

2

ili H05VV-F, 2G,

0,75 mm

2

.