ASUS ROG G501VW - Prednja strana

background image

Prednja strana

Indikator stanja

Indikatori stanja pomažu u otkrivanju trenutnog stanja hardvera

prijenosnog računala.

Indikator stanja mirovanja

Indikator napajanja uključuje se pri uključivanju

prijenosnog računala, a sporo trepće ako je

prijenosno računalo u stanju mirovanja.

Dvobojni indikator napunjenosti baterije

Dvobojna LED dioda daje vizualnu signalizaciju o

stanju napunjenosti baterije. Pojedinosti potražite u

sljedećoj tablici:

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

23

Boja

Stanje

Svijetli zeleno

Prijenosno računalo je ukopčan

u izvor električnog napajanja,

njegova baterija se puni i

napunjenost je između 95% i

100%.

Svijetli narančasto Prijenosno računalo je ukopčan

u izvor električnog napajanja,

njegova baterija se puni i

napunjenost je niža od 95%.

Indikatori su

isključeni

Prijenosno računalo radi

na baterijskom napajanju i

napunjenost baterije je između

10% i 100%.

Indikator aktivnosti pogonske jedinice

Ovaj indikator će svijetliti kada je u tijeku pristupanje

pogonima za pohranu na prijenosnom računalu.

background image

24

E-priručnik za prijenosno računalo

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

25