ASUS ROG G501VW - Pritisnite tipku napajanja

background image

Pritisnite tipku napajanja

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

29

Povlačenje od lijevog ruba

Povlačenje od desnog ruba

Prijeđite prstom s lijevog ruba

zaslona ako želite pokrenuti Task

view (Prikaz zadataka).

Prijeđite prstom s desnog ruba

zaslona ako želite pokrenuti

Action Center (Centar za

radnje).