ASUS ROG G501VW - ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas pakalpojumi

background image

ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas

pakalpojumi

ASUS pārstrādes un atpakaļpieņemšanas programmas ir mūsu apņemšanās atbilst

augstākajiem standartiem par mūsu vides aizsargāšanu. Mēs ticam, ka, piedāvājot

šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu

komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi. Detalizētu

informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit:

http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

background image

102

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

N501V,G501V,UX501V,G60V

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2013

EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN

300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)

EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)

EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 62209-1: 2006

EN 62209-2: 2010

EN 62479:2010

EN 50566: 2013

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN

301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 50332-1 (2000-03)

EN 50332-2 (2003-12)

EN 50360: 2001

EN 50360/A1 :2012

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EU) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 150326

CE marking

Position :

CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)

Declaration Date: 30/10/2015
Year to begin affixing CE marking: 2015