ASUS ROG G501VW - Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) – CE

background image

Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) -

CE

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/5/EK) par sabiedrības pakļaušanas

elektromagnētisko lauku iedarbībai ierobežojumiem, aizsargājot veselību.

Šie ierobežojumi daļa no plašajiem ieteikumiem par sabiedrības aizsardzību. Šos

ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas,

veicot regulārus un rūpīgus zinātnisko pētījumu novērtējumus. Eiropas Padomes

ieteicamā mobilo ierīču ierobežojuma mērvienība ir īpatnēja absorbcijas

intensitāte (SAR). SAR ierobežojums ir 2,0 w/kg vidēji 10 gramiem organisma

audu. Ierīce atbilst Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošā

starojuma iedarbību (ICNIRP) prasībām.

Attiecībā uz darbību blakus ķermenim šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ICNRP

pakļaušanas iedarbībai vadlīnijām un Eiropas Standartiem EN 50566 un EN

62209-2. SAR tiek mērīta ar ierīci tiešā saskarē pie ķermeņa, kamēr tiek pārraidīts

augstākais apstiprinātais izejas jaudas līmenis visās mobilās ierīces frekvenču

joslās.

background image

92

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas

Dažiem reģioniem Francijā ir ierobežotas frekvenču joslas. Sliktākajā gadījumā

maksimāli atļautā jauda iekštelpās ir:

10mW visai 2.4 GHz joslai (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW frekvencēm diapazonā no 2446.5 MHz līdz 2483.5 MHz

PIEZĪME. Kanāli no 10 līdz 13, ieskaitot, darbojas joslā no 2446.6 MHz līdz 2483.5 MHz.

Lietošanai ārpus telpām ir maz iespēju: Lietošanai privātā teritorijā vai publisko

personu privātīpašumā sākotnēji jāiegūst Aizsardzības Ministrijas apstiprinājums

ar maksimālo atļauto jaudu 100mW 2446.5-2483.5 MHz joslā. Lietošana ārpus

telpām sabiedriskā īpašumā nav atļauta.

Zemāk norādītajos departamentos visai 2.4 GHz joslai:

Maksimālā atļautā jauda iekštelpās ir 100mW

Maksimālā atļautā jauda ārpus telpām ir 10mW