ASUS ROG G501VW - ASUS-recycling/Diensten voor terugname

background image

ASUS-recycling/Diensten voor terugname

De recyling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid uit onze

inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming. Wij geloven erin

u oplossingen te bieden om uw producten, batterijen, andere componenten

alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://csr.

asus.com/english/Takeback.htm voor gedetailleerde informatie over recycling in

verschillende regio's.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

101

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

N501V,G501V,UX501V,G60V

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2013

EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN

300 328 V1.8.1(2012-06)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)

EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)

EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)

EN 301 893 V1.7.1(2012-06)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 62209-1: 2006

EN 62209-2: 2010

EN 62479:2010

EN 50566: 2013

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN

301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 50332-1 (2000-03)

EN 50332-2 (2003-12)

EN 50360: 2001

EN 50360/A1 :2012

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EU) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 150326

CE marking

Position :

CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)

Declaration Date: 30/10/2015
Year to begin affixing CE marking: 2015

background image

102

Gebruikershandleiding notebook PC-E