ASUS ROG G501VW - VOOR GEBRUIK VAN DRAAGBAAR APPARAAT 

background image

VOOR GEBRUIK VAN DRAAGBAAR APPARAAT

Verklaring met betrekking tot stralingsblootstelling:

Dit apparaat voldoet aan de overheidseisen betreffende blootstelling

aan radiogolven.

Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd om de emissielimieten voor

blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF), zoals bepaald door de

Federale Communicatiecommissie van de Amerikaanse regering, niet te

overschrijden.

De blootstellingnorm voor draadloze apparaten gebruikt een

meeteenheid, bekend als de SAR (Specific Absorption Rate = specifieke

absorptiesnelheid). De SAR-limiet die is ingesteld door de FCC is

1,6W/kg. *Testen voor SAR worden uitgevoerd met de standaard

gebruiksposities die zijn geaccepteerd door de FCC, terwijl het apparaat

uitzendt op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle

geteste frequentiebanden.