ASUS ROG G501VW - De bewegingen voor het aanraakscherm gebruiken

background image

De bewegingen voor het aanraakscherm

gebruiken

Vegen linkerrand

Vegen rechterrand

Veeg vanaf de linkerrand van

het scherm om Task view

(Taakweergave) te starten.

Veeg vanaf de rechterrand van

het scherm om Action Center

(Actiecentrum) te starten.

background image

30

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Inzoomen

Uitzoomen

Spreid uw twee vingers uiteen op

het aanraakscherm.

Breng uw twee vingers samen op

het aanraakscherm.

Tikken/dubbeltikken

Tikken-en-houden

Tik op een app om deze te

selecteren.

Dubbeltik op een app om

deze te starten.

Ingedrukt houden om het

snelmenu te openen.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

31

Vinger vegen

Slepen

Veeg uw vinger om omhoog en

omlaag te schuiven en veeg met

uw vinger om het scherm naar

links of rechts te pannen.

Sleep om een

selectievenster te maken

rond meerdere items.

U kunt een item slepen en

neerzetten op een nieuwe

locatie.

background image

32

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Horizontaal schuiven

Verticaal schuiven

Diagonaal schuiven