ASUS ROG G501VW - Uw notebook uitschakelen

background image

Uw notebook uitschakelen

U kunt uw notebook uitschakelen met een van de volgende

werkwijzen:

of

Open het Start-menu en selecteer dan

> Shut down (uitschakelen) om normaal uit te

schakelen.

In het aanmeldingsscherm selecteert u

>

Shut down (Uitschakelen).

Druk op

om Windows uit te

schakelen. Selecteer Shut Down (Uitschakelen)

in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens

OK.

Als uw notebook niet reageert, houdt u de

voedingsknop gedurende minstens vier (4)

seconden ingedrukt tot uw notebook wordt

uitgeschakeld.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

57