ASUS ROG G501VW - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere

Bluetooth-apparaten mogelijk te maken.

BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is

uitgeschakeld om de Bluetooth-functie van uw notebook te activeren. Zie

voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

U moet uw notebook koppelen met andere Bluetooth-apparaten om

gegevensoverdracht mogelijk te maken.Sluit uw apparaten aan met de

volgende stappen:

of

1. Start

Settings (Instellingen) vanaf het menu Start.

2. Selecteer

Devices (Apparaten) en selecteer

vervolgens Bluetooth om Bluetooth-apparaten te

zoeken.

3.

Selecteer een appa

raat uit de lijst. Vergelijk de code

op uw notebook met de code die naar het gekozen

apparaat is gezonden.

Selecteer Yes (Ja) als ze

identiek zijn om uw notebook met het apparaat te

koppelen.

OPMERKING

: Bij sommige Bluetooth-apparaten kunt u

gevraagd worden om de code voor uw notebook in te

voeren.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

55

of

1. Start

Action Center (Actiecentrum) vanaf de

taakbalk.

2.

Selecteer het pictogram

om de

Vliegtuigmodus in te schakelen.

Druk op