ASUS ROG G501VW - Windows®-apps aanpassen

background image

Windows®-apps aanpassen

Met de volgende stappen kunt u apps verplaatsen, hun grootte

aanpassen, loskoppelen of vastmaken aan de taakbalk vanaf het menu

Start:

Apps verplaatsen

Tik op en houd de app vast en sleep deze vervolgens

naar een nieuwe locatie.

Plaats uw muisaanwijzer boven de app en sleep deze

vervolgens naar een nieuwe locatie.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

45

Apps loskoppelen

Druk en houd de app vast en tik dan op het pictogram

.

Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met de

rechtermuisknop; Klik vervolgens op Unpin from Start

(Loskoppelen van start).

Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren.
Druk op

en selecteer vervolgens Unpin from

Start (Loskoppelen van start).

De grootte van apps wijzigen

Houd de app ingedrukt en tik dan op

. Selecteer

vervolgens een grootte voor een apptegel.

Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met de

rechtermuisknop; Klik vervolgens op Resize (Grootte

wijzigen) .

Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren.
Druk op

, selecteer dan Resize (Grootte wijzigen)

en selecteer een grootte voor de app-tegel.

background image

46

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Meer apps vastmaken aan het menu Start

Houd vanaf All apps (Alle apps) de app vast die u wilt

toevoegen aan het menu Start en tik dan op Pin to Start

(Vastmaken aan start).

Plaats vanaf All apps (Alle apps) uw muisaanwijzer

boven de app die u wilt toevoegen aan het menu Start

en klik erop met de rechtermuisknop. Klik dan op Pin to

Start (Vastmaken aan start).

Druk onder All apps (Alle apps) op

op de app die

u wilt toevoegen aan het menu Start en selecteer dan

Pin to Start (Vastmaken aan start).

Apps vastmaken aan de taakbalk

Druk en houd de app vast en tik dan op Pin to taskbar

(Vastmaken aan taakbalk).

Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met

de rechtermuisknop erop. Klik dan op Pin to taskbar

(Vastmaken aan de taakbalk).

Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren.
Druk op

en selecteer dan Pin to taskbar

(Vastmaken aan de taakbalk).

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

47