ASUS ROG G501VW - Forsiden

background image

Forsiden

Statusindikatorer

Statusindikatorene hjelper til med å identifisere gjeldende

maskinvarestatus på den bærbare PC-en.

Strømindikator

Strømindikatoren tennes når den bærbare PC-en er

slått på og blinker sakte når den bærbare PC-en er i

hvilemodus.

Batteriladeindikator med to farger

LED-lampen med to farger gir en visuell indikasjon

på batteriets ladestatus. Se følgende tabell for

detaljer:

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

23

Farge

Status

Fast grønt

Den bærbare er tilkoblet en

strømkilde, lader batteriet og

batteristyrken er mellom 95 og

100 %.

Fast oransje

Den bærbare er tilkoblet en

strømkilde, lader batteriet og

batteristyrken er under 95 %.

Lys slukket

Den bærbare datamaskinen

går på batteristrøm og

batteristyrken er mellom 10 %

og 100 %.

Indikator for stasjonsaktivitet

Denne indikatoren tennes når den bærbare PC-en

leser/skriver til interne lagringsstasjoner.

background image

24

Elektronisk håndbok for bærbare PC

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

25