ASUS ROG G501VW - Bruke styreflaten

background image

Bruke styreflaten

Flytte pekeren

Du kan trykke eller klikke hvor som helst på styreplaten for å aktivere

pekeren, og deretter skyve fingeren på styreplaten for å flytte pekeren

på skjermen.

Skyv horisontalt

Skyv vertikalt

Skyv diagonalt

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

33

Sådan bruges berøringspladen

Trykk/dobbelttrykk

Trykk en app for å velge den.

Dobbelttrykk en app for å starte den.

Dra og slipp

Dobbeltklikk et element, skyv deretter samme finger uten å løfte den

av styreplaten. For å slippe elementet på dens nye plassering, løfter du

fingeren fra styreplaten.

background image

34

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Venstreklikk

Høyreklikk

Klikk en app for å velge den.

Dobbeltklikk en app for å

starte den.

Trykk denne knappen for å åpne

høyreklikkmenyen.

TIPS: Områdene innenfor den stiplete linjen representerer plasseringene

av venstre museknapp og høyre museknapp på styreplaten.

To fingers bevegelser

To fingers rulling (opp/ned)

To fingers rulling (venstre/høyre)

Skyv to fingre for å bla opp eller

ned.

Skyv to fingre for å bla til venstre

eller høyre.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

35

Zoom ut

Zoom inn

Før to fingre sammen på

styreplaten.

Spre to fingre fra hverandre på

styreplaten.

Dra og slipp

Velg et element og trykk deretter og hold venstre klikknapp. Bruk den

andre fingeren til å skyve på styreplaten for å dra elementet, og løft

fingeren av knappen for å slippe elementet.

background image

36

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Funksjonstaster

Funksjonstastene på den bærbare PC-ens tastatur kan utløse følgende

kommandoer: