ASUS ROG G501VW - Sette den bærbare PC-en i hvilemodus

background image

Sette den bærbare PC-en i hvilemodus

Slik setter du den bærbare PC-en i hvilemodus:

eller

Åpne Start-menyen, og velg deretter

>

Sleep (Hvilemodus) for å sette den bærbare PC-

en i hvilemodus.

Fra påloggingsskjermen velger du

> Sleep

(Hvilemodus).

Trykk

for å avslutte Windows. Velg Sleep

(Hvile) fra rullegardinlisten, og velg OK.

MERK:Du kan også trykke strømknappen én gang for å sette den bærbare

PC-en i hvilemodus.

background image

58

Elektronisk håndbok for bærbare PC

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

59