ASUS ROG G501VW - Produktet er i samsvar med Energy Star

background image

Produktet er i samsvar med Energy Star

ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental

Protection Agency og U.S. Department of Energy for å hjelpe

til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme

energieffektive produkter og vaner.

Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med ENERGY STAR-

standarden, og energisparende funksjoner er aktivert som standard. Skjermen

og datamaskinen settes automatisk i dvalemodus etter 10 og 30 minutter uten

aktivitet fra brukeren. For å vekke opp datamaskinen, klikker du på musen eller

trykker på en tast på tastaturet.

Besøk http://www.energystar.gov/powermanagement for nærmere informasjon

om energistyring og hvilke fordeler den gir for miljøet. Besøk også http://www.

energystar.gov for nærmere informasjon om fellesprogrammet ENERGY STAR.

TIPS: Energy Star støttes IKKE på Freedos og Linux-baserte produkter.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

101