ASUS ROG G501VW - Menu Start

background image

Menu Start

Menu Start to główna brama do programów zainstalowanych na

notebooku, aplikacji systemu Windows®, folderów oraz ustawień.

W menu Start można wykonywać poniższe czynności:

Uruchamianie programów lub aplikacji systemu Windows®

Uruchamianie często używanych programów lub aplikacji

systemu Windows®

Dostosowywanie ustawień notebooka

Korzystanie z pomocy dotyczącej systemu operacyjnego

Windows

Wyłączanie notebooka

Wylogowywanie się z systemu Windows lub przełączanie na

konto innego użytkownika

Zmiana ustawień konta, blokowanie lub wylogowywanie się z konta

Uaktywnianie menu Start

Zamykanie systemu, ponowne uruchamianie lub przełączanie notebooka do trybu uśpienia

Wyświetlanie pozycji All apps (Wszystkie aplikacje)

Uaktywnianie widoku Task view (Widok zadań)

Uruchamianie aplikacji z paska zadań

Uruchamianie aplikacji z ekranu Start

Uruchamianie narzędzia File Explorer (Eksplorator plików)

Wyświetlanie pozycji Settings (Ustawienia)

Uaktywnianie funkcji Search (Wyszukaj)

background image

42

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Uaktywnianie menu Start

Stuknij przycisk Start

w lewym dolnym rogu

pulpitu.

Ustaw wskaźnik myszy nad przyciskiem Start

w

lewym dolnym rogu pulpitu, a następnie kliknij go.

Naciśnij klawisz z logo systemu Windows

na

klawiaturze.

Uruchamianie programów z menu Start

Jedną z najczęściej wykonywanych czynności w menu Start jest

uruchamianie programów zainstalowanych na notebooku.

Stuknij program, aby go uruchomić.

Ustaw wskaźnik myszy nad programem, a następnie

kliknij w celu uruchomienia.

Przejdź między programami za pomocą klawiszy
strzałek. Naciśnij klawisz

w celu

uruchomienia.

UWAGA: W celu wyświetlenia listy wszystkich programów i folderów

notebooka w kolejności alfabetycznej należy wybrać pozycję All apps

(Wszystkie aplikacje) na dole w panelu po lewej stronie ekranu.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

43