ASUS ROG G501VW - Przełączanie notebooka do trybu uśpienia

background image

Przełączanie notebooka do trybu uśpienia

Aby przełączyć notebook do trybu uśpienia:

lub

Uaktywnij menu Start, a następnie wybierz
kolejno pozycje

> Sleep (Uśpij) w celu

przełączenia notebooka do trybu uśpienia.

Na ekranie logowania wybierz kolejno pozycje

> Sleep (Uśpij).

Naciśnij klawisze

w celu wyświetlenia

okna Shut Down Windows (Zamykanie systemu

Windows). Wybierz z listy rozwijanej polecenie Sleep

(Uśpij), a następnie wybierz przycisk OK.

UWAGA: Aby przełączyć notebook do trybu uśpienia, można także

nacisnąć raz przycisk zasilania.

background image

58

Podręcznik elektroniczny do notebooka

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

59

Rozdział 4: