ASUS ROG G501VW - Informaţii expunere RF (SAR) – CE

background image

Informaţii expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întruneşte cerinţele EU (1999/5/EC) privind limitarea expunerii

publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătăţii.

Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja

publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate şi verificate de către organizaţii

ştiinţifice independente, prin evaluarea regulată şi exhaustivă a studiilor ştiinţifice.

Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce

priveşte dispozitivele mobile este rata specifică de absorbţie (Specific Absorption

Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de ţesut

corporal. Dispozitivul întruneşte cerinţele Comisiei Internaţionale cu privire la

protecţia împotriva radiaţiilor non-ionizante (ICNIRP).

În cazul funcţionării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat şi întruneşte limitele

de expunere ICNRP şi cele din standardele europene EN 50566 şi EN 62209-

2. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul luând contact direct cu corpul şi

transmiţând la nivelul de putere maxim certificat, în toate benzile de frecvenţă ale

dispozitivului mobil.

background image

92

Manual electronic pentru notebook