ASUS ROG G501VW - Vykonávanie možnosti obnovenia

background image

Vykonávanie možnosti obnovenia

1.

Spustite možnosť Settings (Nastavenia) a vyberte možnosť

Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie).

background image

notebooku Elektronická príručka

73

2.

V možnosti Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie)

vyberte položku Recovery (Obnoviť) a potom vyberte možnosť

obnovenia, ktorú chcete vykonať.

background image

74

notebooku Elektronická príručka

background image

notebooku Elektronická príručka

75