ASUS ROG G501VW - Spodná časť

background image

Spodná časť

POZNÁMKA: Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VÝSTRAHA! Spodná časť prenosného počítača sa môže počas prevádzky

alebo pri nabíjaní akumulátaleboa zohriať na vysokú teplotu. Pri práci

notebook neumiestňujte na povrchy, ktaleboé môžu blokovať vetracie

otvaleboy.

DÔLEŽITÉ! Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických

špecifikáciách tohto notebooku. Batériový modul nemožno demontovať.

background image

18

notebooku Elektronická príručka

Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a

unikanie horúceho vzduchu z notebooku.

PERINGATAN! Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble

alebo iné predmety neblokujú žiadny z vetracích otvorov, aby

nedochádzalo k prehrievaniu.

Audio reproduktory

Vstavané audio reproduktory vám umožnia počúvať zvuk priamo

z prenosného počítača. Zvukové vlastnosti tohto prenosného

počítača sú riadené softvérom.

background image

notebooku Elektronická príručka

19