ASUS ROG G501VW - Notranja skladnost modema

background image

Notranja skladnost modema

Prenosni računalnik z notranjim modemom je skladen z JATE (Japonska), FCC (ZDA,

Kanada, Koreja, Tajvan) in CTR21. Notranji modem je odobren v skladu z Odločbo

Sveta 98/482/ES o skupnem tehničnem predpisu za priključitvene zahteve za

priključevanje terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska

omrežja (PSTN). Vendar pa zaradi razlik med posameznimi PSTN-ji v različnih

državah odobritev sama po sebi ne daje brezpogojne zagotovitve uspešnega

delovanja na vsaki zaključni točki omrežja. V primeru težav se morate ob prvi

pojavitvi obrniti na svojega dobavitelja opreme.