ASUS ROG G501VW - CE oznaka

background image

CE oznaka

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES
“elektromagnetna združljivost” in 2006/95/ES “direktiva o nizkih napetostih”.

CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in

Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter

vzajemno priznavanje skladnosti.

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 0,436 W/Kg.

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

91

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/5/ES) o omejevanju izpostavljenosti

splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so

razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi

ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev

Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR –

Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva.

Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami

glede izpostavljenosti organizacije ICNRP in z evropskima standardoma EN 50566

in EN 62209-2. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom,

medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih

mobilne naprave.

background image

92

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika