ASUS ROG G501VW - FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF)

background image

FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio

frekvenciji (RF)

UPOZORENJE! Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna

za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo da koristite opremu.

«Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj ograničen na Kanale 1 do 11 pri frekvenciji od

2.4GHz, od strane određenog firmvera konstrolisanog u SAD. »

Ova oprema u saglasnosti je sa FCC RF ograničenjima za izloženost određenih

za nekontrolisanu sredinu. Da bi se zadržala saglasnost sa FCC RF pravilima o

izlaganju, molimo izbegavajte direktan kontakt tokom emitovanja. Krajnji korisnici

moraju da prate posebna operaciona uputstva da bi ispunili saglasnost za RF

izlaganje.

Ovaj predajnik ne sme da bude lociran niti da radi u svezi sa nekom drugom

antenom ili predajnikom.

background image

E-priručnik za notebook računar

89