ASUS ROG G501VW - Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) – CE

background image

Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) - CE

Ovaj uređaj ispunjava zahteve EU (1999/5/EC) vezane za ograničavanje izlaganja

javnosti elektromagnetnim poljima zarad zaštite zdravlja.

Granice su deo sveobuhvatnih preporuka za zaštitu javnosti. Ove preporuke su

razvile i proverile nezavisne naučne organizacije kroz redovne i temeljne procene

naučnih istraživanja. Jedinica mere za ograničenje za mobilne uređaje koje je

preporučio Evropski savet je „specifičan stepen upijanja” (SAR) i SAR granica je

prosečno 2,0 W/kg na 10 grama telesnog tkiva. Ispunjava zahteve Međunarodne

komisije za zaštitu od nejonizujuće radijacije (ICNIRP).

Ovaj uređaj je testiran za rad u neposrednoj blizini tela i ispunjava ICNRP smernice

za izlaganje i evropske standarde EN 50566 i EN 62209-2. Merenje SAR stepena se

obavlja u uslovima kada je uređaj u direktnom kontaktu sa telom i pri emitovanju

na nivou najveće sertifikovane izlazne snage u svim frekventnim opsezima

mobilnog uređaja.

background image

92

E-priručnik za notebook računar