ASUS ROG G501VW - ZA UPOTREBU PRENOSIVOG UREĐAJA 

background image

ZA UPOTREBU PRENOSIVOG UREĐAJA

Izjava o izloženosti radijaciji:

Ovaj uređaj ispunjava Vladine zahteve u vezi sa izlaganjem radio

talasima.

Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden tako da ne prekorači emisione

granice izlaganja energiji radio frekvencije (RF) koje je postavila Savezna

komisija za komunikacije (FCC) Vlade SAD.

Standard izlaganja za bežične uređaje koristi mernu jedinicu poznatu

kao Specific Absorption Rate (specifičan stepen upijanja) ili skraćeno

SAR. SAR granica koju je postavila FCC iznosi 1,6 W/kg. SAR testiranja

se sprovode koristeći standardne radne pozicije koje je prihvatila FCC

sa uređajem koji emituje na najvišem potvrđenom nivou snage u svim

testiranim frekventnim opsezima.