ASUS ROG G501VW - Prednja strana

background image

Prednja strana

Pokazatelji statusa

Indikatori statusa pomažu pri identifikaciji trenutnog stanja

notebook računara.

Indikator napajanja

Indikator napajanja će se upaliti pri uključivanju

notebook računara, a lagano će da treperi kada je

notebook računar u režimu spavanjae.

Dvobojni indikator napunjenosti baterije

LED sa dve boje omogućava vizuelnu indikaciju

statusa napunjenosti baterije. Pogledajte sledeću

tabelu za detalje:

background image

E-priručnik za notebook računar

23

Boja

Status

Stalno zeleno

Laptop je priključen na izvor

napajanja, njegova baterija se

puni i napunjenost baterije je

između 95% i 100%.

Stalno narandžasto Laptop je priključen na izvor

napajanja, njegova baterija se

puni i napunjenost baterije je

manja od 95%.

Isključene lampice Laptop radi na bateriju i nivo

napunjenosti baterije je između

10% i 100%.

Pokazatelj aktivnosti drajva

Ovaj indikator se uključuje kada vaš notebook

računar pristupa internim uređajima za skladištenje.

background image

24

E-priručnik za notebook računar

background image

E-priručnik za notebook računar

25

Poglavlje 2:

Korišćenje Laptopa