ASUS ROG G501VW - Funkcijski tasteri

background image

(Avionski režim) onemogućava korišćenje

bežičnog umrežavanja.

Smanjuje osvetljenost tastature sa pozadinskim

osvetljenjem

Povećava osvetljenost tastature sa pozadinskim

osvetljenjem

smanjuje osvetljenje ekrana

povećava osvetljenje ekrana

isključuje ekran

menja režim prikaza

NAPOMENA: Uverite se da je drugi ekran povezan

sa notebook računarom.

Omogućuje ili onemogućuje tačped

background image

E-priručnik za notebook računar

37

Uključuje ili isključuje zvučnik

Smanjuje jačinu zvuka na zvučniku

Povećava jačinu zvuka na zvučniku