ASUS ROG G501VW - Numerička tastatura

background image

Numerička tastatura

Numerička tastatura je dostupna

na pojedinima modelima notebook

računara. Ovu tastaturu možete da

koristite za unos brojeva ili kao tastere

za usmeravanje pokazivača.

NAPOMENA: Izgled numberičke tastature se može razlikovati u zavisnosti

od modela ili teritorije, ali postupak njenog korišćenja ostaje isti.

Pritisnite

da biste se prebacili

sa korišćenja tastature

za unos brojeva na

korišćenje tastera za

usmeravanje pokazivača

i obrnuto.

background image

E-priručnik za notebook računar

39

Poglavlje 3:

Rad sa operativnim sistemom

Windows® 10