ASUS ROG G501VW - Windows®10 tasteri

background image

Windows®10 tasteri

Na tastaturi vašeg notebook računara postoje dva specijalna Windows®

tastera koja se koriste na sledeći način:

Pokreće „Start“ meni

Prikazuje padajući meni

background image

38

E-priručnik za notebook računar