ASUS ROG G501VW - Pokreti za dodirni ekran i tačped

background image

Pokreti za dodirni ekran i tačped

Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate

podešavanjima notebook računara. Pogledajte sledeće ilustracije

prilikom korišćenja pokreta rukom na dodirnom ekranu i tačpedu.

NAPOMENA: Sledeći snimci ekrana su priloženi samo kao reference.

Izgled dodirnog ekrana se može razlikovati u zavisnosti od modela.

Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate

podešavanjima laptopa. Funkcije možete da aktivirate pomoću sledećih

pokreta rukom na dodirnom ekranu laptopa.

Prevlačenje sa leve ivice

Prevlačenje sa desne ivice

Prevucite sa leve ivice ekrana da

biste pokrenuli Task view (Prikaz

zadatka).

Prevucite sa desne ivice ekrana

da biste pokrenuli Action Center

(Centar za aktivnosti).