ASUS ROG G501VW - CE Märkning

background image

CE Märkning

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC

direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och 2006/95/EC ”

Lågspänningsdirektivet”.

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska

parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och

telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens

överensstämmelse.

Det högsta CE SAR värdet för enheten är 0,436 W/kg.

background image

E-manual för bärbar dator

91