ASUS ROG G501VW - Information om RF-exponering (SAR) – CE

background image

Information om RF-exponering (SAR) - CE

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/5/EG) om begränsning av exponering av

elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

Gränserna är en del av en omfattande rekommendation för skydd av allmänheten.

Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende

vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgående

utvärderingar av vetenskapliga studier. Enheten för mätning för Eurpoeiska rådets

rekommenderade gräns för mobila enheter är “Specific Absorption Rate” (SAR)

och SAR-gränsen är 2,0 W/ kg i genomsnitt över 10 gram av kroppsvävnad.

Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection (ICNIRP).

Enheten har testats för hantering i närheten av kroppen och uppfyller ICNRP

exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 50566 och EN 62209-2. SAR mäts

med enheten i direkt kontakt med kroppen medan sändning sker med högsta

certifierade utmatade energinivå på alla frekvensband hos den mobila enheten.

background image

92

E-manual för bärbar dator

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max

tillåten ström inomhus är:

10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på

den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en

preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på

100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom

är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:

Max tillåten ström inomhus är 100mW

Max tillåten ström utomhus är 10mW