ASUS ROG G501VW - Undersida

background image

Undersida

OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.

VARNING! Den bärbara datorns undersida kan bli varm eller het när den

används eller när batteriet laddas. Placera inte den bärbara datorn på ytor

som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.

VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende på användning och efter

specifikationerna för denna bärbara dator. Batteriet kan inte tas isär.

background image

18

E-manual för bärbar dator

Luftventiler

Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till den

bärbara datorn.

VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller

andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan

leda till överhettning

Ljudhögtalare

De inbyggda högtalarna låter dig spela upp ljud direkt från den

bärbara datorn. Ljudegenskaperna på denna bärbara dator är

mjukvarukontrollerade.

background image

E-manual för bärbar dator

19