ASUS ROG G501VW - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med

andra Bluetooth-aktiverade enheter.

VIKTIGT! Se till att Airplane mode (Flygplansläge) är avstängt för att

starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se

kaptilet Flygplansläge i manualen.

Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Du måste länka din bärbara dator till anda Bluetooth-aktiverade enheter

för att kunna göra dataöverföringar. Anslut dina enheter genom att

använda följande steg:

eller

1. Starta

Settings (Inställningar)från startmenyn.

2. Välj

Devices (Enheter), och därefter Bluetooth för

att söka efter Bluetooth-aktiverade enheter.

3.

Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din

bärbara dator med löseordet som skickats till den

enhet du valt. Om de är identiska, tryck på Yes (Ja)

för att länka den bärbara datorn till enheten.

OBS! För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli

uppmanad att ange lösenordet på din bärbara dator.

background image

E-manual för bärbar dator

55