ASUS ROG G501VW - Flygplansläge

background image

Flygplansläge

Airplane mode (Flygplansläge) avaktiverar trådlös kommunikation

och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under

flygning.

Stänga av flygplansläget

OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan

användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas

när bärbara datorer används ombord under flygning.

Sätta på flygplansläget

eller

1. Starta

Action Center (Åtgärdscenter) från

aktivitetsfältet.

2.

Välj ikonen

för att aktivera Airplane mode

(Flygplansläge).

Tryck på

.

eller

1. Starta

Action Center (Åtgärdscenter) från

aktivitetsfältet.

2.

Välj ikonen

för att inaktivera Airplane mode

(Flygplansläge).

Tryck på

.

background image

56

E-manual för bärbar dator