ASUS ROG G501VW - ด้านขวา

background image

ด้านขวา

แจ็คเฮดโฟน/เฮดเซ็ต/ไมโครโฟน

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับลำาโพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือเฮดโฟน

คุณยังสามารถที่จะใช้พอร์ตนี้เชื่อมต่อเฮดเซ็ต หรือไมโครโฟนภายนอก

สล็อตหน่วยความจำาแฟลช

โน้ตบุ๊ค PC นี้มีสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำาในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ SD การ์ด

พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s

และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

background image

20

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์