ASUS ROG G501VW - Заява Федеральної комісії зв’язку (США)

background image

Заява Федеральної комісії зв'язку (США)

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил федеральної комісії Зв'язку (США).

Робота пристрою здійснюється за виконання наступних двох умов:

Цей пристрій не може викликати шкідливу інтерференцію.

Цей пристрій мусить приймати будь-яку отримувану інтерференцію,

яка може викликати небажане функціонування.

Це обладнання було тестоване і визнане таким, що відповідає обмеженням

для цифрових пристроїв Класу В, згідно Частини 15 Правил Федеральної

Комісії Зв'язку (США). Ці обмеження встановлені з метою надати достатній

захист від шкідливої інтерференції у житловому секторі. Це обладнання

створює, використовує і може випромінювати енергію радіочастот і, якщо

порушити інструкції щодо його інсталяції та експлуатації, може викликати

шкідливу інтерференцію з радіозв'язком. Проте нема гарантії, що така

інтерференція не виникне у певній інсталяції. Якщо це обладнання викликає

шкідливу інтерференцію з прийомом радіо- або телесигналу, що можна

визначити, вимкнувши і знову увімкнувши обладнання, радимо користувачеві

спробувати виправити інтерференцію одним або більше з наступних способів:

Переорієнтувати або перемістити антену прийому.

Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.

background image

88

Електронний посібник користувача ноутбука

Підключити обладнання до розетки іншої мережі ніж та, до якої

увімкнено приймач.

Звернутися по допомогу до розповсюджувача або досвідченого

техніка з теле-радіо обладнання.

ОБЕРЕЖНО! Щоб дотримуватися обмежень, встановлених ФКЗ, і запобігти

інтерференції з прийомом теле- і радіосигналів сусідніми пристроями, слід

користуватися екранованим шнуром живлення. Важливо користуватися

виключно шнуром живлення з комплекту. Користуйтеся лише екранованими

кабелями для підключення пристроями входу/виходу для цього обладнання. Ви

попереджаємо: зміни і модифікації, не схвалені в письмовому вигляді стороною,

відповідальною за дотримання норм, можуть призвести до втрати прав на

користування цим обладнанням.

(Відтворено за Кодексом Федеральних Правил #47, частина 15.193, 1993.

Вашингтон: Офіс Федерального реєстру, Адміністрація Національних архівів і

записів, типографія уряду США.)