ASUS ROG G501VW - Інформація про вплив радіочастот (SAR) – СЕ

background image

Інформація про вплив радіочастот (SAR) - СЕ

Цей пристрій відповідає вимогам Євросоюзу (1999/5/EC) щодо обмеження

впливу електромагнітних полів на населення заради охорони здоров'я.

Обмеження є частиною детальних рекомендацій щодо захисту населення.

Ці рекомендації були розроблені і перевірені незалежними науковими

організаціями за допомогою регулярних і ретельних оцінювань наукових

даних. Одиниця вимірювання для обмеження мобільних пристроїв

у Євросоюзі - це коефіцієнт поглинання випромінювання (SAR), і SAR

обмежується значенням 2,0 Вт/кг, визначений за 10 г тканин тіла. Воно

відповідає вимогам Міжнародної Комісії Захисту від Неіонізуючого

випромінювання (ICNIRP).

Щодо роботи поруч із людським тілом, цей пристрій було тестовано і визнано

відповідним до рекомендацій ICNRP про вплив і Європейському Стандарту

EN 50566 і EN 62209-2. SAR вимірюється на пристрої, який прямо контактує з

тілом під час передачі найвищого сертифікованого рівня потужності на всіх

діапазонах мобільного пристрою.

background image

92

Електронний посібник користувача ноутбука